Het bureau

Bevoegdheden

Het Regionaal Bureau Arbitrage staat in voor de aanduiding van de scheidsrechters, en eventueel de assistent- scheidsrechters, voor de wedstrijden die vallen onder de jurisdictie van de Provinciale Comités Voetbal Vlaanderen, alsook voor deze wedstrijden waarvoor de aanduiding hun wordt toevertrouwd door de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen, op basis van hun bekwaamheid en ongeacht de afdeling.

Samenstelling: leden BAA

Jan

Jan Govaerts

Voorzitter

Verantwoordelijk voor algemeen beleid en beheer BAA, Aanduidingen SR K&D, vertegenwoordiging alle stakeholders

Luc

Luc Allaerts

 

Verantwoordelijk voor werking en aanduidingen mbt voormiddagkader

Rudi

Rudi Brabans

 

Verantwoordelijk voor Futsal Antwerpen en recreatief zaalvoetbal

Sven

Sven Cuyt

 

Verantwoordelijk voor werking en aanduidingen mbt AR

Tom

Tom Dens

 

Verantwoordelijk voor rekrutering en retentie, peterschappen, Referee Ambassador en communicatie

Kurt

Kurt Ghielens

 

Vertegenwoordiging BAA in het PC, verantwoordelijk voor Dames en G-voetbal

Patrick

Patrick Quaeyhaegens

 

Verantwoordelijk voor werking en aanduidingen mbt recreatief voetbal

Joeri

Joeri Van De Velde

 

Verantwoordelijk voor de begeleidingsgroep, lid referee academy en verantwoordelijk voor gewestelijke cursussen en provinciale trainingen

Observers

Discipline Veldvoetbal

IVAN

BRAEM IVAN

Verantwoordelijk Opleider Westerlo
Jean

Bringmans Jean

Verantwoordelijk opleider Mechelen
Raymond

Coppin Raymond

Verantwoordelijk opleider Lier
Jan

Cowe Jan

Verantwoordelijk opleider Mol
Erik

DE BONDT ERIK

Verantwoordelijk Opleider Boom
Albert

De Keersmaecker Albert

Verantwoordelijk Opleider Recrearef
Robert

Devos Robert

Verantwoordelijk opleider Antwerpen
LEO

MAES LEO

Verantwoordelijk opleider Noordergouw
Guido

Nuyens Guido

Verantwoordelijk opleider Turnhout
Gust

Van Gorp Gust

Verantwoordelijk opleider Geel
Marc

Verbeek Marc

Verantwoordelijk opleider Herentals
Luc

De Roover Luc

Opleider
Jan

Deboeck Jan

Opleider
PAUL

GORREMANS PAUL

Opleider
Dirk

Hertogs Dirk

Opleider
PETER

JORDENS PETER

Opleider
LUC

MOORS LUC

Opleider
Wilfried

ROMBOUTS WILFRIED

Opleider
RUDI

SCHWARTZ RUDI

Opleider
Guy

Valckx Guy

Opleider
Willy

Van Achteren Willy

Opleider
Jan

Weckhuysen Jan

Opleider

Discipline Zaalvoetbal

JACQUES

DECLERCK JACQUES

Opleider / Opleider Nationale
Frank

Jacobs Frank

Opleider

Discipline Recreatief Voetbal

Albert

De Keersmaecker Albert

Opleider / Opleider Jeugd
Wim

Peeters Wim

Opleider
RUDI

SCHWARTZ RUDI

Opleider / Opleider Jeugd
PETER

VAN GENECHTEN PETER

Opleider
FILIP CARLOS

VAN LANCKER FILIP CARLOS

Opleider
LUC

VERHAEGEN LUC

Opleider

Visie

Visie Voetbal Vlaanderen

De scheidsrechter van de toekomst:

  • (bege)leidt elke wedstrijd in goede banen
  • is integer, altijd en overal
  • speelt een verbindende rol
  • heeft plezier en wil zichzelf continu verder ontwikkelen

Visie

Algemene beleidsuitdaging

Voetbal Vlaanderen organiseert wedstrijden die in goede banen worden (be)geleid door integere en sterke scheidsrechters.

Specifieke beleidsopties

Gerichtere rekrutering door promotiecampagnes en inzetten op Referee Ambassadors met hechtere links naar Vriendenkringen en clubs.
Efficiëntere retentie door de uitbouw van een sociaal netwerk van Vriendenkringen en Referee Ambassadors.
Betere opleiding van scheidsrechters door degelijk opgeleide instructors (technisch, fysisch, mentaal). Individuelere begeleiding m.b.v. Talent & Mentor-programma’s, coaches, medische staf.
Kwaliteitsvolle evaluatie van de scheidsrechters door degelijk opgeleide Observers.
Een breder draagvlak creëren en samenwerken met andere beleidsdomeinen die ondersteuning kunnen bieden.

structuur

Visie Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen

De arbitrage vormt een niet onbelangrijke schakel binnen het voetbalbestel. Het heeft een ondersteunende rol, staat ten dienste van het voetbalspel in het algemeen en de voetballers (m/v) in het bijzonder. Deelverantwoordelijkheden werden verdeeld over de leden van het Bureau Arbitrage zodat meer expertise wordt verkregen in de verschillende geledingen van de arbitrage.

Scheidsrechter als manager, opvoeder en ondersteuner

De scheidsrechter is in de eerste plaats een opvoeder in het kader van het jeugdvoetbal en daarnaast ook een manager die door zijn specifieke taak positief kan bijbrengen om tot een optimaal fair-play gebeuren te komen.
Als kerntaak heeft de scheidsrechter het doen respecteren van de spelregels. Hij/Zij heeft echter ook een belangrijke rol te vervullen als ondersteuner binnen het geschetste kader van opleiding en begeleiding van de speler(s).
De opleiding van de scheidsrechter mag niet enkel gericht zijn op het aspect van de spelregels. De scheidsrechter is veelal een “manager”. Hij/Zij moet het spel controleren met zijn/haar persoonlijkheid rekening houdend met de technische en tactische aspecten van het voetbalspel. Er is de verantwoordelijkheid naar het bewaken van de integriteit van de speler(s), evenals het leveren van een pedagogische bijdrage binnen het vormingsaspect en de karaktervorming.
De kernelementen van leren (ontwikkeling en groei) en beleven (het mentale en emoties) zijn ook van toepassing op de opleiding en beleving van de scheidsrechter op zich.
Ook voor de scheidsrechter is bewegen, leren van het voetbalspel in al z’n facetten om het spel beter te begrijpen, plezier hebben om jongeren, spelers te mogen en te kunnen begeleiden, van belang om ‘levenslang’ een actieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren tot het voetbalspel. Al deze aspecten geven mee gestalte aan de persoonlijke vorming van iedere scheidsrechter. Vorming in de zin van ontwikkeling van persoonlijke karaktereigenschappen zoals zich kunnen doorzetten, goed kunnen communiceren,… alsook eigen maken van maatschappelijke en fundamentele waarden zoals respect hebben voor de spelers, respecteren van de spelregels, enz.

Strategische acties

Uniformiteit van structuur en visie realiseren.
De provinciale Bureaus Arbitrage zijn bevoegd van jeugd tot Eerste Provinciale en Derde Afdeling Voetbal Vlaanderen m.b.t. assistent-scheidsrechters, en overkoepelend samen tot Eerste Nationale.

Efficiëntie & effectiviteit

Implementatie van RefAssist.
De invoering van het aanduidingsprogramma RefAssist moet de KBVB/Voetbal Vlaanderen toelaten om extra Key Performance Indicator (KPI’s) te realiseren op korte – middellange en lange termijn.

Objectieven

Streven naar een optimalisatie van de verplaatsingskosten van scheidsrechters en observers/opleiders.
Tijdsreductie voor de aanduidingsverantwoordelijken en reductie van administratieve opvolging voor het secretariaat.
Een optimalisatie van diverse KPI’s.
Digitale verwerking administratie en examenverslagen.

Verankeren van een éénvormige opleiding…

Een Referee Academy Voetbal Vlaanderen met een hoofdopleider afgevaardigd door elke provincie werd binnen het Referee Department opgericht met volgende overkoepelende taken: opleiding van (assistent-) scheidsrechters, observers en instructors; mentale follow-up en fysieke begeleiding. Andere taken blijven binnen de schoot van de provinciale Bureaus Arbitrage.

Innovatie in aanpak

Rekrutering en retentie van scheidsrechters, een gedeelde verantwoordelijkheid met de clubs, aangestuurd door de provinciale Bureaus Arbitrage.
Opleiding en begeleiding observers & instructors wordt geoptimaliseerd vanuit andere beleidsdomeinen binnen Voetbal Vlaanderen en met behulp van externe expertise bijgestuurd.
Het gebruik van elektronische vlaggen en van communicatiesets (headsets of oortjes) is toegelaten. Het Bureau Arbitrage ziet echter af van elke commerciële actie of aankoop. Schade of verlies is voor rekening van betrokkene.
Scheidsrechters in Klimmen en Dalen kunnen ook vrijblijvend gebruik maken van vanishing spray. Zij zullen hierbij zelf instaan voor de aankoop, voor de scheidsrechters uit Hogere Afdelingen Amateur wordt er een startpakket voorzien.
Invoering van een systeem van “Open aanduidingen” om het aantal niet aangeduide wedstrijden te beperken in aantal.
Uitwisseling met Nederlandse amateurscheidsrechters in de nationale reeksen.

Strategische en operationele doelstellingen

Ambitie – “Actief jonge scheidsrechters rekruteren maar ook intensief begeleiden via een eigentijdse aanpak”

Opwaardering van de Vriendenkringen door de invoering van een Referee Coördinator die binnen de Vriendenkring de contacten verzorgt met de Referee Ambassadors uit de omgeving. Hierdoor worden ook clubscheidsrechters in een vroeg stadium in contact gebracht met de werking van de Vriendenkring.

Opleiding voorzien voor de Referee Ambassadors die zullen deel uitmaken van een netwerk aangestuurd vanuit de Vriendenkring. Binnen elk Bureau Arbitrage wordt ook een coördinator aangesteld die de contacten onderhoudt met de vriendenkringen.

Inschakelen van de semiprofessionele scheidsrechters en assistent-scheidsrechters uit het Profvoetbal bij rekruteringsprojecten: visibiliteit in mediacampagnes, deelname starterscursussen, talentendagen, enz.

Peterschappen moeten waar mogelijk voorrang krijgen op examens in een vroeg stadium (U15). Van zodra een scheidsrechter de basiscompetenties onder knie heeft en zich in een veilige omgeving leerde ontplooien waardoor hij zich goed voelt in zijn nieuwe hobby, dan pas is hij klaar om geëvalueerd te worden door opleiders van het Bureau Arbitrage.

Ambitie - “Een begeleiding en omkadering opzetten waarbij talentvolle scheidsrechters van in de provincie individueel worden gedetecteerd en begeleid tot internationaal topniveau”

Detectie gebeurt in een vroeg stadium door Referee Ambassadors, de Referee Coördinator en opleiders van het Bureau Arbitrage.

De doorstroming is nadien in handen van een cel opleiders met oog voor beloftevolle elementen.
Uniformering van de werking en opleiding van zodra deze beloften zich in Klimmen en Dalen bevinden. Er is een apart traject voor scheidsrechters en assistenten-scheidsrechters aangestuurd vanuit Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen. Er worden twee opleidingsmomenten voorzien waarbij alle deelnemers van deze provinciale beloften worden samengebracht. Ook voor de top onder hen uit Eerste Provinciale worden daar boven op nog twee aparte trainingen en technische sessies georganiseerd met het oog op een vlottere overgang naar de nationale reeksen.

In de nationale reeksen liggen de vereisten op technisch en fysisch vlak hoger en wordt de groep selectiever. Als belofte overgaan naar de nationale reeksen betekent niet automatisch een toegangsticket tot de Development group. De doelstellingen worden verhoogd en de piramide wordt smaller. Boven op de belangrijke technische en fysieke vaardigheden op het speelveld worden ook de volgende competenties meer naar waarde geschat: talenkennis, sociale vaardigheden, ethiek en mentale kracht waardoor het totale profiel van het jonge talent uitgroeit tot een sterke zelfstandige persoonlijkheid, zowel op als naast het speelveld. Leden van de Development group engageren zich spontaan om hun collega’s uit de provinciale beloftengroep te coachen.

Top B-CORE is de poort naar het Profvoetbal, waarbij de doorgedreven opleiding in het teken staat van de voorbereiding op deze overgang. Cursussen en communicatie gebeuren in het Engels en voor de wedstrijden in Eerste Nationale waarin ook ploegen uit het ACFF actief zijn, is het aangewezen om ook de Franse taal machtig te zijn. Semi-professionele scheidsrechters uit het Profvoetbal worden ingeschakeld als coach van deze beloftevolle scheidsrechters. De leden van Top B-CORE verzorgen de technische sessies van B-CORE en ontwikkelen op deze manier bijkomende vaardigheden als instructor.

Dienen van het Belgische Voetbal : “Scheidsrechters actief ondersteunen op alle niveaus qua opleiding en werking”

Bijzondere aandacht zal gaan naar de werving van assistent-scheidsrechters en dit in een vroeg stadium van de scheidsrechtersloopbaan. Opleiding van observers en instructors om scheidsrechters beter te kunnen bijstaan in hun loopbaan.
Observers uit de provinciale reeksen moeten op basis van competentie en engagement kunnen doorstromen naar de nationale reeksen.