30 nieuwe scheidsrechters

Donderdag 20 januari hebben 30 kandidaten het Online-Examen Scheidsrechter afgelegd, wat toch een succes genoemd mag worden. 

Kandidaten die interesse hebben om scheidsrechter te worden, kunnen steeds een mailtje sturen naar referee.antwerpen@voetbalvlaanderen.be 


FIFA badge 2022

FIFA badge 2022
FIFA badge 2022

Van harte gefeliciteerd aan onze internationale scheidsrechters en assistent scheidsrechters met hun FIFA-badge en in het bijzonder aan Lawrence Visser, Ruben Wyns, Ella De Vries en Jiri Bergs.

Ook speeldag van 22 en 23 januari wordt verzet.

Ook speeldag van 22 en 23 januari wordt verzet.

Het amateurvoetbal wordt verder stilgelegd tot en met vrijdag 28 januari

Dat betekent dat alle Voetbal Vlaanderen- én ACFF-wedstrijden van de eerste ploegen vanaf de 2e afdeling amateurs tot en met de 4e provinciale reeksen worden opgeschort, ook die van de eerste ploegen bij de provinciale dames. 

De afgelaste speeldag nummer 17 (15 en 16 januari) verhuist naar het weekend van 26 en 27 februari en speeldag nummer 18 (22 en 23 januari) verhuist naar 16 en 17 april, het Paasweekend. De nieuwe datums van de afgelaste wedstrijden van 22 en 23 januari bij de provinciale dames zijn nog niet gekend.

Alle reserven- en jeugdwedstrijden mogen wél doorgaan, net als vriendschappelijke wedstrijden van de eerste ploegen én alle competitiewedstrijden van het recreatief heren- en damesvoetbal.  Zie ook voetbalexpress

Categoriewijzigingen

Categoriewijzigingen

Ten gevolge van nazichten op het terrein werden op de zitting van maandag 6 december 2021 volgende categoriewijzigingen doorgevoerd:

Afgelasting training 1P en 2P

Beste (assistent-)scheidsrechter,

De provinciale trainingen voor 1P op donderdag 13 januari en voor 2P op donderdag 27/01 te Brieleke zullen om de gekende Corona-maatregelen NIET doorgaan.

Op het Overlegcomité van donderdag 6 januari zijn er geen versoepelingen gekomen voor de sportsector, en gezien de fel stijgende cijfers kunnen we onmogelijk dergelijke grote groep laten samen komen. 

Blijf gezond & veilig! 

Met sportieve groeten, 

Namens Bureau Arbitrage Antwerpen

Reportage Lawrence Visser

Reportage Lawrence Visser

Hoe verloopt een wedstrijddag van één van onze toprefs? 

Een mooie reportage over Lawrence Visser op de  RBFA website

Gevolgen van de beslissingen van het Overlegcomité

Gevolgen van de beslissingen van het Overlegcomité

Competities Voetbal Vlaanderen 

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste op 28-12-2021 volgende principes aangaande de competities van Voetbal Vlaanderen. 

• Veldvoetbal 

o 2e afdeling Voetbal Vlaanderen t.e.m. 4e provinciale mannen + provinciale afdelingen vrouwen: uitstel van alle officiële wedstrijden t.e.m. maandag 17-01- 2022. Indien er geen versoepelingen komen inzake het bijwonen van wedstrijden door toeschouwers op het Overlegcomité medio januari, dan zal dit uitstel van alle officiële wedstrijden van deze categorieën automatisch verlengd worden t.e.m. 28-01-2022. 

o Voor de meeste eerste ploegen van 4e provinciale t.e.m. 2e afdeling Voetbal Vlaanderen gaat het voorlopig over 1 of 2 wedstrijden. Deze wedstrijden zullen ingepland worden tijdens de vrije speelweekends ▪ Speeldag 16-01-2022 --> 27-02-2022 (dit staat reeds vast) ▪ Speeldag 23-01-2022 --> 17-04-2022 (afhankelijk van beslissing Overlegcomité midden januari 2022). 

o Vriendschappelijke wedstrijden, ook die van eerste ploegen, kunnen doorgaan. 

o Het jeugdvoetbal (G, P en IP) blijft doorgaan zoals gepland. o Het recreatief veld- en zaalvoetbal, inclusief recreatief voetbal met stijgen en dalen, blijft doorgaan zoals gepland. 

o Alle reservecompetities ook +35- en +55-reeksen,… blijven doorgaan zoals gepland. 

o Het G-voetbal blijft doorgaan zoals gepland. 

• Minivoetbal 

o Alle wedstrijden gaan door zoals gepland. 

• Futsal (provinciaal en interprovinciaal) 

o Alle wedstrijden gaan door zoals gepland. 

• Publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen. Als organisatie kan je het CST toepassen op de twee meerderjarige begeleiders, op voorwaarde dat je dat duidelijk vooraf communiceert op de website van de club. 

o Minder dan 50 personen binnen/100 personen buiten: CST is niet verplicht maar kan wel gevraagd worden als de club het duidelijk communiceert op haar website. 

o Meer dan 50 personen binnen/100 personen buiten: CST is verplicht. 

o LET OP: Tot nader order is het op basis van het huidige Vlaamse decreet betreffende de toepassing van CST niet mogelijk om een verplichte controle van CST toe te passen op de spelers en staf. 

• De kantines mogen openblijven conform de horecaregels. 

• Bijkomende informatie kan u terugvinden via de website van Sport Vlaanderen. 

Competities KBVB 

Tijdens de vergadering van 27 december 2021 besliste de Crisiscel, ingevolge de genomen Covid-maatregelen door het Overlegcomité van de Belgische regeringen op 22 december 2021, het volgende voor wat betreft de competities georganiseerd door de KBVB: 

• 1 e nationale afdeling mannen + 1e en 2e nationale afdelingen vrouwen: uitstel van alle officiële wedstrijden t.e.m. maandag 17-01-2022. Indien er geen versoepelingen komen inzake het bijwonen van wedstrijden door toeschouwers op het Overlegcomité medio januari, dan zal dit uitstel van alle officiële wedstrijden van deze categorieën automatisch verlengd worden t.e.m. 28-01-2022. 

• Scooore Super League + Futsal nationale competities en interprovinciale competitie Brussel-Wallonië + jeugd Elite: alle geplande wedstrijden vinden gewoon plaats zoals voorzien. 

Competities Pro League 

Na overleg met de vleugels (Voetbal Vlaanderen en ACFF) en de KBVB in de vergadering van 27- 12-2021 van de Crisiscel Covid-19 van de KBVB werd bevestigd dat voor de maand januari de wedstrijden van de elite jeugdcompetities behouden blijven op de kalender zoals voorzien. Deze wedstrijden vinden plaats volgens de bepalingen van het laatste overlegcomité (22-12- 2021), in regels met de bepalingen inzake publiek en horeca.

online beginnelingenexamen scheidsrechter 20/01/2022

online beginnelingenexamen scheidsrechter 20/01/2022
Beste kandidaat-scheidsrechter

Het Bureau Arbitrage Antwerpen lanceert een nieuwe initiatief: het online examen scheidsrechter

Wanneer? donderdag 20 januari om 19h30

Waar? Online via een "teams"-link die u zal worden toegestuurd

Wat? Na een korte inleiding zal u een examen worden voorgelegd omtrent uw kennis van het voetbalreglement. Indien u slaagt op dit examen (minstens 70% halen) én indien u uw administratieve verplichtingen (zie hieronder) in orde hebt gebracht, kan u enkele weken later al ingezet worden als officieel scheidsrechter.

Hoe inschrijven? Inschrijving bevestigen door een mail te sturen naar tom_dens@hotmail.com. Ongeveer een week voor het examen zal u een link worden toegestuurd. Let op: Op dag van het examen moet u beschikken over een PC/laptop met stabiele internetverbinding én camera.  (Met smartphone gaat niet!)

Hoe voorbereiden? 

- Je dient je degelijk voor te bereiden en een grondige kennis te hebben van het voetbalreglement. Daarvoor dient u de spelregels van het voetbalspel volledig door te nemen. (Zie bijlage of via https://www.voetbalvlaanderen.be/scheidsrechter/spelregels)

- Om wedstrijden te kunnen fluiten, moet je een aantal administratieve zaken in orde brengen. Dit kan je het best nu al doen!
·       voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) = vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden
·       een medisch attest waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is (gewone verklaring van de huisarts volstaat)

·       voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan

·       aangesloten zijn bij een club

·       2 pasfoto’sIk kijk uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groeten

Tom Dens
Verantwoordelijke rekrutering en retentie
Namens het Bureau Arbitrage Antwerpen

Update Corona-maatregelen

Update Corona-maatregelen

Nav het recente Overlegcomité werden er nieuwe Corona-maatregelen gepubliceerd op de website van Voetbal Vlaanderen:  Coronaregels vanaf 27/11

Daarnaast heeft Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen beslist om alle J cursussen en Ref in 1 Day voor de volgende 3 weken uit te stellen.

Categoriewijzigingen

Categoriewijzigingen

Ten gevolge van nazichten op het terrein werden op de zitting van maandag 8 november 2021 volgende categoriewijzigingen doorgevoerd:


Overlijden Luc Moors

Overlijden Luc Moors

Met groot verdriet hebben wij gisteravond kennis genomen van het overlijden van Dhr Luc Moors.

Luc was jarenlang actief als scheidsrechter en schopte het als assistent tot de nationale reeksen. In 2019 werd hij lid van het opleiderskorps van het BAA.

Luc werd 69. We wensen via deze weg zijn echtgenote, de familie en al zijn vrienden veel sterkte toe bij dit verlies.

Categoriewijzigingen

Categoriewijzigingen

Ten gevolge van nazichten op het terrein werden op de zitting van maandag 18 oktober 2021 volgende categoriewijzigingen doorgevoerd:

nieuwe initiatieven beginnelingen

nieuwe initiatieven beginnelingen

Omdat het tekort aan voetbalscheidsrechters steeds nijpender wordt, heeft het Bureau Arbitrage Antwerpen beslist om de recrutering een boost te geven! 

1.) 19 November 19h online examen via teams:
- Geïnteresseerden krijgen online een inlogcode en een examen voorgelegd. Stabiele internetverbinding vereist. 
- Zij dienen het reglement via zelfstudie eigen te maken. (ze krijgen een link naar site van Voetbal Vlaanderen)

2.) Op de vrijdagavonden 14 en 21 januari 2022 en zaterdag morgen 29 januari 2022 is er een scheidsrechterscursus op de terreinen van KFC Beekhoek Sports, Broekstraat 9, 2440 Geel.  

Inschrijven voor 1 van beiden via tom_dens@hotmail.com  

Wijziging in RefAssist

 • Voetbal Vlaanderen heeft beslist om een kleine wijziging te maken aan de Open Aanduidingen, om zo de clubs met niet-aangeduide wedstrijden nog de mogelijkheid te geven om op de wedstrijddag zelf een vrijwilliger in de club te vinden die de niet-aangeduide wedstrijd kan leiden.
  Om deze reden kunnen de bereidwillige scheidsrechters nu enkel op vrijdag kiezen voor nog een bijkomende wedstrijd op zaterdag, en enkel op zaterdag kiezen voor nog een bijkomende wedstrijd op zondag.  Ziehier het schema wanneer er een wedstrijd voor zaterdag dan wel voor zondag kan gekozen worden: • Tevens is er nu de mogelijkheid om uw aanduiding (scheidsrechter of assistent-scheidsrechter) of zending (opleider) te downloaden, en vervolgens op te slaan en/of te printen.

Reglementswijziging wisselspelers elite U18

Om de conformiteit met de U21- en volwassenencompetities te garanderen, zijn vanaf heden ook bij de U18 vijf wisselspelers toegelaten tijdens 3 wisselmomenten.

Categoriewijzigingen

Categoriewijzigingen

Ten gevolge van nazichten op het terrein werden op de zitting van maandag 27 september 2021 volgende categoriewijzigingen doorgevoerd:

Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021

Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Cursus AR - Vervolmakingscursus SR - zaterdag 8/10/2021
Afgelopen zaterdag werd op een zonovergoten voormiddag de starterscursus AR gelanceerd. 
30 geïnteresseerden woonden deze sessie bij. We begonnen met een praktisch gedeelte op het terrein waarbij de JPL-assistenten uit onze provincie Dirk Gilon, Jeroen Walschap, Ruben Wyns en Lennert Becquet onze assistenten-in-opleiding de knepen van het vak aanleerde. Daarna volgde het theoretische gedeelte.

Door het volgen van deze (verplichte) cursus bieden we onze (beginnende) scheidsrechters de mogelijkheid om naast scheidsrechter ook als assistent-scheidsrechter op te treden. Het BAA vindt het belangrijk om onze refs op regelmatige basis te ontmoeten en bij te scholen. Regelmatige opleiding is immers van essentieel belang voor de vervolmaking van elke scheidsrechter.

Cursus scheidsrechter 02/10/2021

Cursus scheidsrechter 02/10/2021
Cursus scheidsrechter 02/10/2021
Cursus scheidsrechter 02/10/2021
Cursus scheidsrechter 02/10/2021
Cursus scheidsrechter 02/10/2021
Cursus scheidsrechter 02/10/2021

Vandaag hebben in Wommelgem 27 kandidaat-scheidsrechters hun theoretisch examen en praktische cursus met succes afgelegd.  Dank aan de lesgevers Dhr Nuyens en Dhr Verbeek,  Dirk Schoenmaeckers en Wim Smet voor het verzorgen van de praktische cursus op het terrein en Steven Bologne voor de presentatie mbt RefAssist. Veel succes gewenst aan onze nieuwe scheidsrechters.

Kijk hier voor Meer foto's

Eerste wedstrijd voor Lawrence Visser in de Champions League

Eerste wedstrijd voor Lawrence Visser in de Champions League

Het BAA wenst Lawrence Visser te feliciteren met zijn eerste aanduiding in de Champions League. Hij is samen met zijn team Rien Vanyzere-Thibault Nijssen (assistent-scheidsrechters) en Bram Van Driessche (4e scheidsrechter) door de UEFA aangesteld voor de Champions League-wedstrijd: Real Madrid - FC Sheriff Tiraspol in het Santiago Bernabeu Stadion op dinsdag 28 september 2021

Belgisch voetbal op zoek naar 700 extra scheidsrechters

Belgisch voetbal op zoek naar 700 extra scheidsrechters

Bond zoekt scheidsrechters: bekijk hier het VRT/Sporza filmpje


KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF dagen Belgische voetbalfan via ikwordscheidsrechter.be uit om zelf scheidsrechter te worden

Voor het eerst in 10 jaar organiseert het Belgisch voetbal een grootschalige campagne om scheidsrechters te rekruteren. De Koninklijke Belgische Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen en ACFF slaan de handen in elkaar om zo’n 700 nieuwe scheidsrechters in te lijven via de campagnewebsite ikwordscheidsrechter.be 

Elke Belg die zich geroepen voelt om het scheidsrechterkorps in België te versterken is welkom om zich in te schrijven. Doel is om de ruim 4.000 refs in ons land uit te breiden tot 5.000. 

Referee Day 28/08/2021

Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021
Referee Day 28/08/2021

Vandaag hebben scheidsrechters en assistent scheidsrechters hun jaarlijkse theoretische en praktische proeven afgelegd in het Sporta Centrum te Tongerlo.

CURSUS SCHEIDSRECHTER

CURSUS SCHEIDSRECHTER

Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de cursus scheidsrechter die start op vrijdag 17 september 2021.

Ben je minstens 15 jaar en ben je aangesloten bij een club van de KBVB? Dan kan je zo deelnemen aan de gratis cursus.  

 • Je krijgt een wedstrijdvergoeding van EUR 25 per wedstrijd.
 • Je krijgt een verplaatsingsvergoeding afhankelijk van de afstand tot het terrein.
 • Je kan als scheidsrechter blijven voetballen bij je club.
 • Je wordt lid van een leuke vriendenkring met gemotiveerde collega's.
 • Je scheidsrechterskaart heeft gratis toegang tot alle wedstrijden in België.

Meer info en inschrijven via:

https://www.ba-antwerpen.be/Scheidsrechters/#kandidaat/


NIEUW MAILADRES

Vanaf heden dient alle correspondentie die arbitrage aanbelangt, verstuurd te worden naar: 

referee.antwerpen@voetbalvlaanderen.be 

Gewestelijke cursus

Elk seizoen worden er drie gewestelijke cursussen georganiseerd, met logistieke ondersteuning van de Vriendenkringen. De eerste cursus betreft de wijzigingen van de spelregels en bijkomende instructies voor het seizoen 2021-2022. De tweede en derde cursus zijn thema-cursussen die gefocused zijn op de basiscompetenties van een scheidsrechter.

De scheidsrechters actief in het jeugdvoetbal en het recreatief voetbal zijn verplicht deze gewestelijke cursussen te volgen (incl. de assistent-scheidsrechters die ook voormiddagwedstrijden leiden). De scheidsrechters actief in het namiddagkader krijgen diverse technische sessies en zijn niet verplicht deze te volgen, maar worden wel warm aanbevolen om de gewestelijke cursussen bij te wonen. Kalender gewestelijke cursussen

Bijscholingscursus Futsal Antwerpen

Een bijscholingscursus voor scheidsrechter van het Futsal Antwerpen zal plaatsvinden op dinsdagavond 31 augustus 2021 en woensdagavond 8 september 2021 om 19u. locatie = Brieleke (Wommelgem)

Cursus Recreatief voetbal & Futsal

Cursus Recreatief voetbal & Futsal

Een cursus voor nieuwe scheidsrechters Recreatief Voetbal zal plaatsvinden op vrijdagavond 27 augustus 2021 en 3 september 2021, telkens van 19u30 tot 22u30. locatie = SAVA (Rivierenhof Deurne) 

Een cursus voor nieuwe scheidsrechters Futsal Antwerpen zal plaatsvinden op dinsdagavond 14 september 2021 om 19u. locatie = Brieleke (Wommelgem)  

Aanvraag bestendige uitnodigingskaart

Een bestendige uitnodigingskaart kan aangevraagd worden via volgende link Aanvraag uitnodigingskaart

Wijziging rekeningnummer Sociaal Fonds

Het rekeningnummer van het Sociaal Fonds der scheidsrechters van Antwerpen is gewijzigd.

Vanaf heden dient het lidgeld betaald te worden op volgend rekeningnummer: BE63 9734 1298 4608

Viering 80-jarig bestaan Sociaal Fonds

In 2020 zou het Sociaal Fonds haar 80-jarig bestaan vieren, doch door de nog steeds geldende Covid-19 maatregelen met de nodige beperkingen werd besloten deze viering uit te stellen en te laten plaatsvinden niet in 2021 maar in 2022. Tot dan!

BAA kalender 2021-2022

Gelieve hierbij de  activiteitenkalender van het Bureau Arbitrage Antwerpen te vinden voor het seizoen 2021-2022.  

BAA kalender 2021-2022 (2).pdf

Toekomst van onze arbitrage

“Hoe ziet de toekomst van onze arbitrage eruit?”. Om op deze cruciale vraag te antwoorden, werd een strategisch overleg of liever een seminarie georganiseerd. De aanwezigen? Scheidsrechters vanaf 15 jaar, scheidsrechters van het hoogste niveau, scheidsrechters uit andere sporten, ex-scheidsrechters met een palmares om U tegen te zeggen, … . Er werd uitgebreid de tijd genomen om de arbitragewerking van vandaag onder de loep te nemen door de hele “scheidsrechtersfamilie”. Een opportuniteit die zich voordeed door de uitdagende coronatijden. Doordat veel opdrachten wegvielen, scheidsrechters geen wedstrijden konden fluiten, kwam er meer tijd vrij om over de arbitragewerking in de diepte na te denken en te brainstormen.  

Afsluiting E-KickOff

De stopzetting van E-KickOff zal gebeuren op 22/7.

Op de inlogpagina van E-KickOff zullen mensen vanaf dan doorverwezen worden naar RefAssist.

Alsook, komt er op de site van de KBVB een link naar RefAssist (ter vervanging van E-KickOff)

Coronaregels vanaf 27 juni 2021

Het Overlegcomité nam op 18-06-2021 nieuwe beslissingen omtrent de sportsector. Deze werden bevestigd in het Ministerieel Besluit van 23-06-2021 en gaan in vanaf zondag 27-06-2021. We concluderen dat voor ons jeugd- en amateurvoetbal, zowel outdoor als indoor, bijna alles terug zoals het oude kan georganiseerd worden. Het blijft natuurlijk belangrijk om de protocollen goed op te volgen, in het belang van ieders gezondheid.

Coronaregels vanaf 27 juni

BAA kalender 2021-2022

Gelieve hierbij de  activiteitenkalender van het Bureau Arbitrage Antwerpen te vinden voor het seizoen 2021-2022.  BAA kalender 2021-2022.pdf

Zoals vorig seizoen, is deze kalender opgemaakt onder het voorbehoud van de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en Voetbal Vlaanderen.  Derhalve kunnen de geplande data en activiteiten ten alle tijde opgeschort of verschoven worden.

Cursus scheidsrechter september

Cursus scheidsrechter september

De data van de nieuwe cursus scheidsrechter zijn bekend. De volgende 3-daagse opleiding zal plaatsvinden te Wommelgem op de volgende data: vrijdagavond 17/09, vrijdagavond 24/09 en zaterdagvoormiddag 02/10.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar referee.antwerpen@voetbalvlaanderen.be

Invullen kalender

Beste (assistent-)scheidsrechter,

De meest recente versoepelingen zijn ingegaan op 09/06/2021.  

Bijgevolg zijn onze clubs volop gestart met het inplannen van vriendenwedstrijden. 

Via deze weg verzoeken wij je vriendelijk om je kalender met onbeschikbaarheden/verlof in te vullen. 

Let er op dat alle dagen van de week (maandag t.e.m. zondag) ingevuld zijn.


OVERZICHT VOETBALSITUATIE VANAF 9 JUNI

Het ministerieel besluit voor de eerste fase van het zomerplan werd ondertussen gepubliceerd. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021.  Bekijk hier de voornaamste bepalingen m.b.t. ons voetbal die gelden vanaf 09 juni 2021.

overstap van E-kickoff naar RefAssist

overstap van E-kickoff naar RefAssist

Beste (assistent-) scheidsrechter

Het seizoen 2021-2022 staat bijna voor de deur en met dit bericht wil het Bureau Arbitrage Antwerpen starten met haar communicatiecampagne om al haar scheidsrechters in te lichten omtrent een belangrijke wijziging aan het begin van het nieuwe seizoen. Na een weloverwogen analyse over de huidige werking op IT-vlak heeft de KBVB/Voetbal Vlaanderen/ACFF beslist om alle scheidsrechters de overstap van E-Kickoff naar RefAssist te laten maken.


Momenteel wordt RefAssist al gebruikt om jullie aanduidingen te doen, om jullie verslagen te laten opmaken door de observers; maar bij de overstap naar RefAssist mogen jullie nog extra features verwachten in de volgende maanden:

 • Automatische (e-mail) notificatie bij een nieuwe aanduiding, een gewijzigde aanduiding, …
 • Delen van clips van technische sessies en cursussen die online kunnen worden geconsulteerd
 • Self-assessment rapporten die online kunnen worden ingevuld
 • Peterschapsverslagen die online kunnen worden ingevuld
 • Referee agenda als persoonlijke kalender met alle to do’s voor de arbitrage
 • Statistieken met betrekking tot aantal wedstrijden, eigen prestaties (sterke punten en werkpunten), …


Concreet zal elke scheidsrechter van de provincie Antwerpen een uitnodiging via e-mail ontvangen om vanaf 5 juli 2021 zijn of haar RefAssist account aan te maken. E-Kickoff zal gedurende de hele transitie blijven bestaan en wordt pas afgesloten wanneer iedereen is overgeschakeld. Over hoe alles praktisch in zijn werk zal gaan, wordt er de komende weken verder uitvoerig gecommuniceerd.

Wij stellen alvast alles in het werk om de overgang op een zo’n eenvoudig mogelijke manier te laten verlopen en hopen jullie met deze overstap op IT-vlak verder te ondersteunen.

Verder wensen wij jullie veel succes met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Een seizoen waar de hobby als scheidsrechter opnieuw kan zegevieren met hopelijk weinig tot geen COVID-impact.

Namens Bureau Arbitrage Antwerpen

Gianni en Michele Seeldraeyers promoveren naar profvoetbal

Het Professional Refereeing Department heeft in functie van volgend seizoen 2021-2022 beslist om 2 scheidsrechters en 5 assistent-scheidsrechters te promoveren naar het profvoetbal.

Van harte gefeliciteerd aan deze (assistent)-scheidsrechters en in het bijzonder aan Gianni en Michele Seeldraeyers. http://prez.ly/jdEb


Promoties

Het BAA wenst volgende (assistent)-scheidsrechters te feliciteren met hun promotie:

-Allaerts Michiel: van 2D/R naar 1D/R

-Van Uffelen Jurgen: van 2D/R naar 1D/R

-Van De Velde Dunken: van 3D/R naar 2D/R

-Van den Eede Jacques: 3D/R stagiaire

-Straetmans Quinten: 2D/AR

U9-U18 ELITE 2021-2022

In bijlage een overzicht van de reglementen en spelwetten die gelden voor de Elite Jeugd competities van de Pro League voor het seizoen 2021-2022.

Alle betrokken clubs hebben hieraan hun goedkeuring gegeven en zijn in het bezit van een exemplaar.


Dit bericht wordt op ekickoff gezet bij ALLE scheidsrechters.


06. 2021-2022 Formats-laws of the game U9-U18.pdf

Trainingstraject ter voorbereiding van de Fysieke Testen

Trainingstraject ter voorbereiding van de Fysieke Testen

Ter voorbereiding van het volgend seizoen en de fysieke testen 2021-2022 werd o.l.v. Gert Deckers door Caroline Lanssens, Christo Mitskou en Jonas Van Dyck een trainingstraject uitgestippeld.

Bijgevoegd schema is opgesteld om al onze (assistent-) scheidsrechters te ondersteunen bij een verantwoorde opbouw van hun trainingen richting de fysieke testen en het nieuwe voetbalseizoen in het algemeen.


Opbouw Voetbal Vlaanderen.pdf

Data fysieke testen

Data fysieke testen

De data van de fysieke testen in de verschillende provincies liggen vast:

-Antwerpen: zaterdag 28/08

-Oost-Vlaanderen: zaterdag 28/08

-West-vlaanderen: zaterdag 28/08

-Vlaams Brabant: zaterdag 21/08

-Limburg: woensdag 25/08

Ter voorbereiding van de fysieke testen zullen binnenkort trainingsschema's verdeeld worden en zullen er try-outs worden georganiseerd.

De testnormen kunnen geraadpleegd worden via HI-INTERVAL - MP3 TIJDEN

nieuwe cursus scheidsrechter in september

nieuwe cursus scheidsrechter in september

Door de aanhoudende Covid-19 maatregelen heeft het BAA beslist om de beginnelingencursus scheidsrechter te verschuiven naar september 2021.

Inschrijvingen trainingskamp voor scheidsrechters

Inschrijvingen trainingskamp voor scheidsrechters

11 Scheidsrechters uit de provincie Antwerpen hebben zich reeds ingeschreven voor het trainingskamp dat doorgaat van 2 tot 4 juli 2021 te Herentals.

Er kan nog steeds ingeschreven worden via INSCHRIJVING


Cursus racisme en discriminatie

Cursus racisme en discriminatie

Bekijk hier de cursus RACISME EN DISCRIMINATIE, gebracht door Justine Loosveldt & An De Kock.

Cursus Dogso & Spa

Cursus Dogso & Spa

Bekijk hier de cursus DOGSO & SPA, gebracht door Carla De Boeck, hoofdinstructeur Voetbal Vlaanderen.

Annulatie beginnelingencursus februari

Omwille van de maatregelen omtrent Covid-19 werd de cursus scheidsrechter van februari geannuleerd.

Momenteel is het nog afwachten of dit seizoen nog een nieuwe cursus georganiseerd kan worden.AMATEURCOMPETITIES VOETBAL VLAANDEREN DEFINITIEF STOPGEZET


De crisiscel van de KBVB, waarin alle geledingen van het Belgisch voetbal (Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro League en KBVB) zijn vertegenwoordigd, is opnieuw bijeengekomen op maandag 25 januari.

Tijdens deze vergadering is de unanieme beslissing genomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Deze beslissing was de enige mogelijke in het licht van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn met het oog op de bestrijding van Covid-19.

Concrete info over jeugdvoetbal U6 tot en met U21, recreatief voetbal, minivoetbal, reservecompetities en G-voetbal volgt later deze week.