Sociaal Fonds

SOCIAAL FONDS DER SCHEIDSRECHTERS VAN ANTWERPEN

Het Sociaal Fonds der Scheidsrechters van Antwerpen is een unicum in het arbitrage wereldje. Voor haar oorsprong moeten we teruggaan naar het begin van de oorlogsjaren rond 1940: toen werden er “voedselpakketten” uitgedeeld aan de gezinnen van de scheidsrechters die het moeilijk hadden.

Ondertussen werd het Fonds op 26/03/1970 omgezet in een V.Z.W., en werden haar doelen ook aangepast aan de tijd:

 • HULP verlenen aan leden in gevallen van dringende nood (bij tegenslagen, rampen en in gevallen van overmacht). Zo wordt er afhankelijk van de tussenkomst van derde partijen zoals o.a. verzekeringsmaatschappijen ingesprongen onder de vorm van:
  • - een renteloze lening (indien het dossier nog aanhangig is bij een verzekeringsmaatschappij);
   OF
  • - een financiële toegift (indien geen andere partijen meer zullen tussenkomen).
 • GESCHENKEN aan verdienstelijke leden
 • Passende GESCHENKEN bij huwelijken en geboorten. Ook bij overlijden van lid of zijn/haar partner zal een bloemstuk voorzien worden.
 • Tussenkomst in de FRANCHISE bij beschadiging van de wagen, na tussenkomst van de verzekering van de K.B.V.B.

In 2020 zou het Sociaal Fonds haar 80-jarig bestaan vieren, doch door de nog steeds geldende Covid-19 maatregelen met de nodige beperkingen hebben wij besloten deze viering uit te stellen en te laten plaatsvinden niet in 2021 maar in 2022. Tot dan!

Download

Voorwaarden / modaliteiten

 

Voorzitter: Jan Govaerts
Secretaris/penningmeester: Marcel Van Elshocht
Contact: marcel.vanelshocht@skynet.be
Rekeningnummer voor bijdrage: BE63 9734 1298 4608